Varian-award

Søknadsfrist til Varian-award som deles ut av NACP er 1. mars. Prisen er på 3500 EUR og skal brukes til reise og hospitering ved en amerikansk klinikk/intitutt. Mer informasjon finnes på NACP sine nettsider:  http://www.nacp-nordisk.org/files/pdf/The_Varian_AWARD.pdf

Nytt fra IOMP (International Organization for Medical Physics):
1.  Nominasjon av styremedlemmer og ledere av ulike komiteer. Frist: 28. januar. Søkere må sende inn søknadsskjema, CV og en personlig søknad.

2.  Frist for å søke om reisestipend til World Congress 2012 i Beijing (www.wc2012.org ) er 31. januar.  Hvis noe av dette er av interesse, ta kontakt med Sigrun Saur  for mer informasjon.