To ledige stillinger som Medisinsk Fysiker i Stavanger

Medisinsk fysiker (diagnostikk/nukleær/strålevern) – 2 vikariater – Avdeling for blod og kreftsykdommer, Stråleterapi

Stillingene er knyttet til de medisinske fysikerne i Helse Stavanger som organisatorisk er en del av Stråleterapi/Avdeling for blod- og kreftsykdommer/Medisinsk divisjon.

Arbeidsoppgavene vil i stor grad knytte seg til andre avdelinger i foretaket, først og fremst Radiologisk avdeling/Divisjon for Medisinsk service. I tillegg har Helse Stavanger en avtale med Helse Fonna om å bistå innen strålevern og medisinsk fysikk.

Helse Stavanger har nettopp mottatt en gave fra Sykehuset i Våre Hender for å etablere et PET-senter med målsetning om oppstart i løpet av 2015. Fysikerne vil bli involvert i denne prosessen.

De to vikariatene gjelder for 1 år fra snarest. Nye faste stillinger kan bli aktuelt senere og lyses da ut.

Arbeidsoppgaver

  • Mottakskontroll og periodiske kontroller av radiologisk utstyr
  • Strålevern
  • Deltagelse i kliniske og tekniske optimerings-/utviklings- og forskningsprosjekter
  • Undervisning og informasjonsarbeid (eksternt og internt)
  • Rådgivning i forbindelse med innkjøp og prosjektering
  • Saksbehandling og rapportskriving

Søknadsfrist: 27.05.2014

Link til annonsen: Ledige stillinger i Stavanger