Tekna: Konferanse om innovasjon i bildediagnostikken, 19. oktober 2015, Oslo

Teknologiutviklingen innen bildediagnostikk; PET, CT, MR, røntgen, ultralyd, mammografi, skjer i et hurtig tempo. Utstyret er avansert, kostbart og bruken krever stadig mer kompetanse. Hva slags utviklingstrender kan vi vente oss innen dette feltet i fremtiden? Hva slags konsekvenser får dette for organisasjonen av avdelinger på norske sykehus? Kan sykehuspersonell påvirke utviklingen gjennom sine erfaringer?

Konferansen finner sted i Oslo, 19. oktober. Påmeldingsfrist 7. oktober. For mer info gå inn på linken under:

Tekna konferanse