Tildelte Priser

Følgende har fått tildelt priser fra NFMF:

År Navn Pris
2012 Karsten Eilertsen Doktorgradspris
2012 Jan Rødal Doktorgradspris
2012 Sigrun Saur Doktorgradspris
2011 Anne Catrine Trægde Martinsen Doktorgradspris
2011 Liv Bolstad Hysing Doktorgradspris
2011 Einar Waldeland Doktorgradspris
2009 Taran Paulsen Hellebust Doktorgradspris
2009 Erlend Andersen Mastergradspris
2008 Anne Catrine Trægde Martinsen Faglig profilering
2007 Åste Søvik Doktorgradspris
2007 Liv Bolstad Hysing Posterpris v/MedFys 2007
2006 Solveig Hammonds Mastergradspris
2006 Renate Grüner Doktorgradspris

 

FAGLIG PROFILERING

Pris for faglig profilering tildeles i 2008 Anne Catrine Trægde Martinsen.

På initiativ fra seksjonsleder Anne Catrine Trægde Martinsen ble Kompetansesenter for diagnostisk fysikk opprettet 1. januar 2005, i forbindelse med at Statens strålevern kom med ny forskrift der de krevde at alle sykehus/helseforetak som hadde røntgen- og nukleærmedisinsk virksomhet skulle ha fysikerkompetanse tilgjenglig. Senteret har i dag kontrakter/stillingsbrøker ved sykehusene AHUS, Asker og Bærum, Østfold, Aker, Martine Hansens Hospital, Sunnaas, Diakonhjemmet, Lovisenberg, Glittreklinikken og Feiring. Ved å tenke nytt og utradisjonelt, har Anne Catrine derved bidradd til å synliggjøre medisinske fysikere sin plass innen norsk helsevesen. Ved å organisere medisinske fysikere i et kompetansesenter, har Anne Catrine ikke bare styrket fagfeltet, men det har også blitt kjent utenfor selve diagnostikkmiljøet. Et tydelig tegn på dette er at Universitetet i Oslo/ Fysisk institutt har bedt Anne Catrine om bistand til å opprette et kurs i røntgenfysikk på mastergradsnivå . Ledelse innen Helse Øst RHF anbefaler sykehus å knytte kontakt med Kompetansesenteret, og Statens Strålevern bruker Martinsens initiativ som et eksempel overfor de andre helseregionene i forbindelse med organisering av fysikertjenester innen diagnostikk.

Anne Catrine har samlet flere fysikere i et større fagmiljø, og dette kraftige fysikermiljøet bidrar i dag positivt i forbindelse med opplæring, undervisning og forskning ikke bare på UUS, men i hele helseregion Øst. Gruppens arbeid har satt strålevern og optimalisering av radiologiske undersøkelser med hensyn til dose og bildekvalitet på dagsorden i sykehusmiljøene. Senteret har kapasitet til å undervise utover det medisinske fysikere innefor diagnostikk vanligvis gjør. Senteret har således undervisning for leger innen hele regionen, for Radiografforbundet, for Legeforeningen og for Høyskolen i Oslo og i Bergen.

Anne Catrine Trægde Martinsen er tildelt prisen for faglig profilering på 10.000 NOK, til videre faglig utvikling for Kompetansesenteret for Diagnostisk Fysikk.

DOKTORGRADSPRIS

Doktorgradsprisen tildeles i 2012 Karsten Eilertsen.

Karsten Eilertsen er tildelt NFMFs dr.gradspris med tittelen:»Imaging the Beams Eye View in External Beam Radiotherapy: Geometric and Dosimetric Precision»

Doktorgradsprisen tildeles i 2012 Jan Rødal.

Jan Rødal er tildelt NFMFs dr.gradspris med tittelen:»Funksjonell avbilding og doseplanlegging for biologisk adaptiv stråleterapi»

Doktorgradsprisen tildeles i 2012 Sigrun Saur.

Sigrun Saur er tildelt NFMFs dr.gradspris med tittelen:»Monte Carlo and film dosimetry with applications in breast cancer radiotherapy»

Doktorgradsprisen tildeles i 2011 Anne Catrine Trægde Martinsen.

Anne Catrine Trægde Martinsen er tildelt NFMFs dr.gradspris med tittelen:
«The possibilities of reducing radiation dose and improve image quality in CT diagnostics using advanced image processing»

Doktorgradsprisen tildeles i 2011 Liv Bolstad Hysing.

Liv Bolstad Hysing er tildelt NFMFs dr.gradspris med tittelen:
«Exploring and exploiting the potential of IMRT to spare the bowel»

Doktorgradsprisen tildeles i 2011 Einar Waldeland.

Einar Waldeland er tildelt NFMFs dr.gradspris med tittelen:
«Lithium formate EPR dosimetry. Properties and applications in radiotherapy»

Doktorgradsprisen tildeles i 2009 Taran Paulsen Hellebust.

Taran Paulsen Hellebust er tildelt NFMFs dr.gradspris med tittelen: ”Severe late complications after radiotherapy for advanced cervical cancer with special emphasis on brachytherapy”

Doktorgradsprisen tildeles i 2007 Åste Søvik.

Dr.gradsprisen 2007 tildeles Åste Søvik for avhandlingen med tittelen «Biologically Adapted Radiotherapy and Evaluation of Non-Uniform Dose Distributions. Doktorgradsarbeidet ble utført ved fagområde Medisinsk Fysikk, Radiumhospitalet og Fysisk Institutt, Universitetet i Oslo, under veiledning av professor Dag Rune Olsen og professor Øyvind S Bruland, og i samarbeid med Professor Søren M Bentzen ved University of Wisconsin Madison Medical School, Dr. Hege K Skogmo ved Norges Veterinærhøgskole og Dr. Eirik Malinen ved Radiumhospitalet. Doktorgradsarbeidet var finansiert av Norges Forskningsråd. Her finnes et sammendrag av foredraget prisvinneren holdt i forbindelse med tildeling av dr.gradsprisen: [download id=»2541″ format=»2»].

Doktorgradsprisen tildeles i 2006 RENATE GRÜNER.

Renate startet sin faglige karriere med hovedfag i eksperimentell kjernefysikk på Institutt for fysikk og teknologi ved Matematisk Naturvitenskapelig fakultet på UiB. Deretter startet hun arbeidet med å ta doktorgrad på Instituttt for biomedisin ved Medisinsk Fakultet ved UiB og hadde sin arbeidsplass på Medisinsk Teknisk avdeling på Haukeland. Doktorgraden hennes er innen MRI avbildning og omhandler metodiske aspekter ifbm kvantisering av blodgjennomstrømning av hjernen.

Idag arbeider Renate med flere state-of-the-art hjerneavbildningsteknikker, samtidig som hun deltar aktivt i oppbygging og planlegging av PET-senteret ved Haukeland. Renate er ansatt på Medisinsk Teknisk avdeling ved HUS. I tillegg er hun tilknyttet Nasjonal Kompetansesenter for fMRI, og har nylig begynt i bistilling som Førsteam. II på Institutt for fysikk og teknologi ved UiB.

POSTERPRIS

Posterprisen tildeles i 2007 Liv Bolstad Hysing for [download id=»2425″ format=»1″]. Fagkomiteens begrunnelse var godt videnskapelig arbeid og oversiktlig og pen presentasjon.

MASTERGRADSPRIS (avviklet 2009)

Mastergradsprisen tildeles i 2009 Erlend Andersen.

Erlend Andersen er tildelt NFMFs mastergradspris med tittelen: «Dynamisk kontrastforsterket MRI av livmorhalskreft. Korrelasjonsanalyse av bildeparametre mot langtidsoverlevelse etter stråleterapi»

Mastergradsprisen tildeles i 2006 SolveigHammonds.

Solveig har bakgrunn som elektronikkingeniør fra Stavanger og hun jobbet et par år i oljebransjen før hun begynte på mastergraden i medisinsk fysikk ved University of Aberdeen i Skottland. I mastergradsstudiet spesialiserte Solveig seg innen nukleærmedisin, PET, MRI og ultralyd. Solveig sin hovedoppgave er innen PET og har tittelen «Monitoring Response to Chemotherapy using Choline-PET». Denne ble hun ferdig med i august i fjor og hun har nå fått tittelen MSc Medical Imaging.

FORSKERPRIS

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk