Overgangsordninger

Overgangsordning for medisinsk fysiker

Frem til det er mulig å gjennomføre et godkjent utdanningsprogram finnes overgangsordninger for sertifisering for medisinsk fysiker. Overgangsordningen gjelder frem til 1.2.2017.

Krav til kompetanse (i overgangsperioden):
  • Fysiker med mastergrad eller tilsvarende, som har arbeidet innen medisinsk fysikk i minst 4 år, hvorav minst 3 år med praktisk arbeid/klinikk, vil som en overgangsordning betraktes som erfaren fysiker og dermed kunne godkjennes som medisinsk fysiker. Permisjoner og perioder med lengre fravær kan ikke medregnes.
Godkjenningsprosess:
  • Søknad om sertifisering som medisinsk fysiker [download id=»2853″ format=»2″] sendes NFMF (post@nfmf.org).
  • Søknadsfrist: 1. februar og 1. september hvert år.

Oppdatert 09.12.2016

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk