Kompetansekrav for sertifisering

Medisinsk fysiker

En medisinsk fysiker skal ha grunnleggende, generell kompetanse innen medisinsk fysikk. Kompetansekravene skal sørge for at medisinsk fysiker har god kjennskap til alle fagområder innen medisinsk fysikk, men størst kompetanse innenfor det fagfeltet man er godkjent innen.

Krav til kompetanse for medisinsk fysiker:

  • Universitetsutdanning, minimum M. Sc. med solid vekt på fysikk og matematikk, gjerne med medisinsk fysikk og biofysikk i fagkretsen.
  • Fullført utdanningsprogram utarbeidet av NFMF. Relevant teori ervervet før oppstart kan inkluderes i kandidatens utdanningsprogram.

Gjennomføring og godkjenningsprosess:

  • Ved oppstart sendes meldeskjema til Utdanningsrådet om at utdanningen har startet.
  • Kandidaten gjennomfører ett av foreningens utdanningsprogram
  • Etter utdanningsprogrammet er gjennomført, sendes søknad til NFMF om sertifisering som medisinsk fysiker. Søknadsfrister: 1. februar og 1. september.

Medisinsk fysiker – spesialist

Medisinsk fysiker – spesialist har gjennomført spesialistutdanning innenfor ett av fagområdene for medisinsk fysikk. Sertifisering som spesialist gjelder i 5 år.

Krav til kompetanse hos medisinsk fysiker – spesialist:

  • Medisinsk fysiker for det aktuelle fagområdet eller «generell» medisinsk fysiker (fra gammel ordning) sertifisert av NFMF eller fra tilsvarende ordning i annet land. Svenske «sjukhusfysikere» må dokumentere minst 2 års klinisk praksis før opptjening av CPD-poeng.
  • Minst 5 år spesialistutdanning i følge NFMF CPD-poengsystemet, innen oppgitt fagområde. Ved dokumentasjon på ev. permisjon/sykemelding, kan 5-årsperioden forlenges tilsvarende.
  • 2 av de 5 årene med CPD innsamling kan være dekket gjennom utdanningsprogrammet som medisinsk fysiker i samme fagområde slik at kandidaten tidligst kan få sin godkjenning som spesialist 5 år etter ansettelse.

Det vil være mulig å bli spesialist innenfor flere fagområder, men det kreves separate CPD-poeng for hver spesialitet.

Godkjenningsprosess:

Søknad om sertifisering som spesialist sendes til NFMF etter 5 år/ 250 CPD-poeng. Krav til dokumentasjon i poengberegningsarket CPD-skjema(v1-2016) må følges.

Søknadsfrister: 1. februar og 1. september.

Oppdatert 06.06.2018

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk