Intensjon med sertifiseringsordningen

Medisinsk fysiker og medisinsk fysiker – spesialist anvender sin kompetanse innen medisinsk fysikk for å sikre optimal og trygg bruk av avansert medisinsk utstyr.

 

NFMF har følgende intensjon med sertifiseringsordningen:

  • Sertifisering skal bekrefte at vedkommende har, og kan anvende, den kompetanse (kunnskap, ferdigheter og erfaring) som kreves av medisinsk fysiker og medisinsk fysiker – spesialist.
  • Utveksling av medisinske fysikere over landegrensene skal bli enklere ved å harmonisere sertifiseringsordningen med internasjonale anbefalinger og praksis.
  • Foreningen ønsker å bedre legitimiteten til medisinske fysikere, blant annet ved at sertifiseringsordningen skal danne grunnlaget for en mulig fremtidig godkjennelse fra nasjonal myndighet og EFOMP.

 

 

Fagområder innen medisinsk fysikk

 

NFMF har valgt å definere følgende fagområder innen medisinsk fysikk:

  • MR
  • Nukleærmedisin
  • Røntgendiagnostikk
  • Strålebehandling

Godkjenning som medisinsk fysiker gjelder innen et fagområde. Egne regler gjelder for å oppnå godkjenning innen flere fagområder.

 

Oppdatert 17.04.2018

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk