Continuing Professional Development for medisinsk fysiker – spesialist

NFMF har utarbeidet et poengsystem for Continuing Professional Development (CPD) knyttet opp mot sertifisering som medisinsk fysiker – spesialist. Poengsystemet bygger på retningslinjer fra EFOMP.

CPD-poengsystemet

Medisinske fysikere som ønsker godkjenning som spesialist, må oppnå 250 CPD-poeng innen ett fagområde. Spesialistgodkjenning innen flere fagområder krever separate CPD-poeng for hver spesialitet. CPD-poengen skal være jevnt fordelt over 5 år og jevnt fordelt mellom kategori 1 og 2. Største «skjevfordeling» i opptjente poeng mellom kategori 1 og kategori 2 CPD-poeng skal være 60/40, dette i henhold til EFOMP’s retningslinjer. Bruk skjemaet CPD-skjema-(v1-2016) ved registrering av poeng.

Kategori 1: Deltakelse i ulike aktiviteter.

Poeng

Forhåndsvurderte* konferanser/møter 1/time
Nasjonale/internasjonale kurs 1/time
Nasjonale/internasjonale kurs med dokumentert eksamen 2/time
Deltakelse i internasjonale faglige arbeidsgrupper 2/møte
Deltakelse i nasjonale faglige arbeidsgrupper 1/møte
Studieopphold Maks 20/år (10/uke)
Andre kurs og konferanser, etterutdanning Maks 0,5/time
Interne møter og kurs utenfor hovedområdet Etter vurdering, maks 10 p/år
*Arrangement forhåndsvurdert av bedømmelsesrådet, evt. andre faglige selskaper (EFOMP, AAPM, ESTRO, RSNA etc.)

Kategori 2: Egen aktivitet

Poeng

Foredrag/poster ved internasjonalt konferanse/workshop 5
Foredrag/poster ved nasjonalt møte/workshop 3
Publikasjon i peer reviewed tidsskrift/bokkapittel, førsteforfatter 20
Publikasjon i peer reviewed tidsskrift/bokkapittel, medforfatter 2-10
Faglig artikkel, forfatter 2
Referee i internasjonalt tidsskrift 2/artikkel
Proceedings-artikkel, 1. forfatter 10
Proceedings-artikkel, 2. forfatter 2

Undervisning:
 Internasjonalt 6/time*
 Nasjonalt (møter, kurs, etterutdanning) 3/time*
 Internt 1/time*

Veiledning:
 Prosjektoppgave 0,25/studiepoeng
 Master 0,25/studiepoeng
 PhD 10/år

Bedømmelsesverv:
 Master 2
 PhD – bedømmelseskomite 2
 PhD – opponent 10
Selvstudium (lesing av artikler, bøker etc.) Dokumenteres med litteraturliste der antall leste sider framgår. Ellers gis maks 10 p/ år. 0,5 p / time, maks 20 p/år
Implementering av ny teknologi/prosedyrer (dokumentasjon) Maks 10/år (etter vurdering)
Deltakelse i klinisk arbeid (dokumentasjon) Maks 5/år (etter vurdering)
*Ved gjentak krediteres 1/3 av poengene

Oppdatert 06.06.2018

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk