Sertifisering

Intern sertifisering av Medisinsk fysiker og Medisinsk fysiker – spesialist i regi av Norsk Forening for Medisinsk Fysikk

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk (NFMF) tilbyr sertifisering som Medisinsk Fysiker og Medisinsk Fysiker – Spesialist.

Det er ikke nødvendig å være medlem i foreningen for å søke om sertifisering.

Våre retningslinjer skal basere seg på gjeldende internasjonale anbefalinger (bl.a. EFOMP*) om nødvendig kompetanse innen medisinsk fysikk. Samtidig er det et mål at sertifiseringsordningen skal være forståelig og praktisk gjennomførbar i Norge. Retningslinjene må derfor være under kontinuerlig evaluering og utvikling.

Styret vil arbeide for en fremtidig sertifisering fra nasjonal myndighet og godkjenning av EFOMP*.

 

Oppdatert 17.04.2018


*EFOMP: The European Federation of Organisations in Medical Physics (www.efomp.org)

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk