Sertifisering av medisinske fysikere og statsbudsjettet

I regjeringens forslag til statsbudsjett er Statens Strålevern gitt i oppdrag å utrede behovet for en nasjonal sertifiseringsordning av medisinske fysikere. Styret i NFMF ser veldig positivt på dette og er i dialog med Strålevernet i denne saken.