Ressursbank MR (del 3M)

Tilbake til ressursbank hovedsiden.

Det er markert i tabellen for hvilke delkapittel i utdanningsprogrammet ressursene vil kunne være nyttig.

Kapitteloversikt

  1. MR-avbildning
  2. MR-sekvenser
  3. MR kontrastmidler
  4. Kliniske applikasjoner
  5. Apperaturlære
  6. Artefakter
  7. MR sikkerhet
  8. Kvalitetskontroll
  9. Klinikk
Litteratur 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Hacke EM et al. Magnetic resonance imaging: Physical principles and sequence design x x x x x
McRobbie DW et al. From proton to picture, 3rd Ed. x x x x x x
Vlaardingerbroek MT et al. Magnetic resonance imaging: Theory and practice, 3rd Ed. x x x x x
King KF et al. Handbook of MRI Pulse Sequences x x x x x
Leuffer RB. Paramagnetic Metal Complexes as Water Proton Relaxation Agents for NMR Imaging: Theory and Design. Chem. Rev. 1987, 87, 901-927. x
Burtea C et al. Contrast Agent: Magnetic Resonance, Handb Exp Pharmacol. 2008;(185 Pt 1):135-65 x
Strijkers GJ, Nicolay Klaas, Handbook of Nanophysics: Nanomedicine and Nanorobotics, Kap 23: Relaxivity of Nanoparticles for Magnetic Resonance Imaging. x
Huckle JE et al. Gadolinium Deposition in Humans – When Did We Learn That Gadolinium Was Deposited In Vivo? Invest Radiol 2016:51:236-240 x
Dokumentasjon som medfølger MR-systemene x
Zhuo J. AAPM/RSNA Physics Tutorial for Residents, MR Artifacts, Safety and Quality Control. x
Guidelines on limits of exposure to static magnetic fields. Health Physics 96(4):504-5014;2009. x
Guidelines for limiting exposure to electric fields induced by movement of the human body in a static magnetic field and by time-varying magnetic fields below 1 Hz. Health Physics 106(3):418-425;2014. x
General approach to protection against non-ionizing radiation. Health Physics 82(4):540-548;2002. x
Amendment to the ICNIRP «Statement on medical magnetic resonance (MR) procedures: protection of patients». Health Physics 97(3):259-261:2009. x
Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic, and electromagnetic fields (up to 300 GHz). International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. Health Physics 74(4):494-522;1998. x
Kanal E. et al. ACR Guidance Document on MR Safe Practices: 2013, JMRI 37:501–530 (2013) x
Phantom Test Guidance for the ACR MRI Accreditation Program. 2005.(28.11.2016) x
Acceptance Testing and Quality Assurance Procedures for Magnetic Resonance Imaging Facilities. Report of MR, Subcommittee Task Group I. AAPM report No. 100, December 2010 (28.11.2016) x
Kanal, E. et al “Acr guidance document on mr safe practices: 2013.,” J Magn Reson Imaging, vol. 37, pp. 501–530, Mar 2013. x

 

Nettressurser 1 2 3 4 5 6 7 8 9
http://www.esmrmb.org/index.php?id=/en/school_of_mri/elearning_2016.htm (eLearning) x x x x x x x x
http://ecronline.myesr.org (online konferanse, inkl. vidoeopptak) x x x x x x x x
http://www.mr-tip.com/ (oppslagsverk) x x x x x x x x
https://www.imaios.com/en/e-Courses/e-MRI (online kurs) x x x x x
http://www.mrisafety.com/ x

 

Kurs 1 2 3 4 5 6 7 8 9
FYS-KJM 4740/9740 – MR-teori og medisinsk diagnostikk (UiO, 10 sp) x x x x x
MEDT 8011/FY8408 – Innføring i MR-avbildning (NTNU, 4 sp) x x
MEDT 8008 Klinisk MR Spektroskopi (NTNU, 5 sp.) x x
BMED 360 In Vivo Imaging and Physiological Modelling (UiB, 10 sp.) x x x
FYS 4750/9750 Medisinsk avbildning (UiO, 5 tp.) x x x x
Forelesningsserien «Physics for Physicists» som holdes under konferansen ISMRM x x
Ulike kurs i serien «Lectures on MRI» som arrangeres av ESMRMB. http://www.esmrmb.org/ x x x x x x x x x
Kursforedrag som holdes i forbindelse med konferansen ISMRM x x x x x x x x x

Legg igjen en kommentar