Ressursbank del 2: Felles klinikk

Tilbake til ressursbank hovedsiden.

Ressursbanken for del 2 er under oppbygning. Kom gjerne med tips om hva som bør være med i denne ressursbanken (ur@nfmf.org).

Det er markert i tabellen for hvilke delkapittel i utdanningsprogrammet ressursene vil kunne være nyttig.

Kapitteloversikt

  • 2.2 Profesjonalisme og etikk
  • 2.3 Pasientkommunikasjon
  • 2.4 Lover, forskrifter og veiledere
  • 2.5 Kvalitetssikring, avvikshåndtering og klinisk revisjon
  • 2.6 Medisinsk forskning og utvikling
  • 2.7 Personvern
  • 2.8 IKT (PACS, RIS og EPJ, dataformater)
Litteratur / nettressurser 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8
EFOMP policy statement 16: The role and competences of medical physicists
and medical physics experts under 2013/59/EURATOM
x
IAEA, “Roles and Responsibilities, and Education and Training Requirements for Clinically Qualified Medical Physicists”, 2013 x
Strålevernforskriften x
Veiledere fra Statens Strålevern Velg Type=Veiledere, Finn veileder 5, 6, 10 x
Veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten x
Helsepersonelloven x
Internkontrollforskriften x
Anskaffelsesloven x
Helseforskningsloven x x
Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgstjenesten x x
Personopplysningsloven x x
DSA: Klinisk revisjon x
H.K. Huang: PACS and imaging informatics: Basic prinsiples and applications x
DICOM is easy x
Kurs 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8
NTNU FY6022: Medisinsk fysikk – kvalitetsstyring, lovverk, forskning, etikk x x x x

Legg igjen en kommentar