Ressursbank del 1: Felles Teori

Tilbake til ressursbank hovedsiden.

Kapitteloversikt 1.3

  • 1.3.1 Strålefysikk, dosimetri og strålevern
  • 1.3.2 Bildedannelse og bildediagnostikk
  • 1.3.3 Strålebiologi
  • 1.3.4 Anatomi, fysiologi og sykdomslære
  • 1.3.5 Klinisk stråleterapi

Det er markert i tabellen for hvilke kapittel i utdanningsprogrammet emnet vil kunne være nyttig.
x = dekker innholdet
d = dekker delvis innholdet

Se også tabellen lenger ned på siden for tips til selvstudium.

Emner ved norske læresteder 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5
NTNU
TFY4225 Kjerne- og strålingsfysikk x
TFY4315 Strålingsbiofysikk x
TFY4320 Fysikk i medisinsk avbildning x
FY8409 Klinisk Fysikk for Stråleterapi x
MFEL3010 Medisin for realfag- og teknologistudenter x
MFEL1010 Innføring i medisin for ikke-medisinere x
UiO
FYS4700 Biofysikk og medisinsk fysikk = FYS3700 d d d d d
FYS-MED4750 Medisinsk avbildning = FYS-MED9750 (utgått) x
FYS4761 CT- og røntgendiagnostikk = FYS9761 = FYS4760 = FYS9760 d
FYS4730 Medisinsk strålingsfysikk for stråleterapi = FYS9730 x
FYS4720 Cellulær radiobiologi = FYS9720 x
FYS4535 Medisinske anvendelser innen kjernefysikk = FYS9535 x
FYS4250 Biomedisinsk instrumentering = FYS9250 d
FYS4711 Stråling og dosimetri = FYS9711 = FYS-KJM4710 = FYS-KJM9710 x
FYS4740 MR-teori og medisinsk diagnostikk = FYS9740 = FYS-KJM4740 = FYS-KJM9740 d
UiB
PHYS231 Strålingsfysikk x
Phys213 Medisinsk fysikk i stråleterapi x
Phys212 Fysikk i medisinsk diagnostikk x
UiT
FYS-3024 Biomedical Instrumentation and Imaging x
FYS-2020 Radiation physics d d

Tips til selvstudium

Inntil 10 av 30 studiepoeng (ECTs) for del 1 kan oppnås gjennom selvstudium. De ulike avdelingene på sykehuset har gjerne et lite bibliotek med egnet litteratur som de kan anbefale. Under har vi også foreslått noen ressurser tilgjengelig på nett som kan benyttes som del av selvstudium opp mot de ulike kapitlene i utdanningsprogrammet. Kom gjerne med innspill på gode ressurser til ur@nfmf.org slik at andre også kan få benytte seg av ressursene. Eller gi en lyd om noen av lenkene burde fjernes.

1.3.1 Strålefysikk, dosimetri og strålevern
Innledende kapitler i:

Spilleliste om strålevern på Youtube fra OsloMet Helsevitenskap (for radiografer)

Hør gjerne også om stråling og strålevern på Podcasten «Men in lead aprons» med Eric Hall and David Brenner (Center for Radiological Research). Finnes også på Youtube

1.3.2 Bildedannelse og bildediagnostikk
Rask intro på Youtube – for medisinstudenter så derfor klinisk vinklet:

  • Lecture Series on Introduction to Radiology (Yale Radiology and Biomedical Imaging på Youtube)  (for medisinstudenter)
  • Medical Physics animasjoner (A Level Physics HQ på YouTube)
  • Nukleærmedisin spilleliste på Youtube fra OsloMet Helsevitenskap for radiografer/bioingeniører

Kursmateriale tilgjengelig på nett på bokskapet (OsloMet) (registrering er gratis og du får tilgang på kursmateriale primært for radiograf-videreutdanning)

  • Masteremne i CT
  • Nukleærmedisin

Bøker tilgjengelig på nett:

DICOM/PACS/RIS ++

1.3.3 Strålebiologi
1.3.4 Anatomi, fysiologi og sykdomslære
1.3.5 Klinisk stråleterapi

Legg igjen en kommentar