Professor emeritus Tor Brustad er død

Det er med sorg vi mottok budskapet om at Tor Brustad døde 12. september, nær 90 år gammel.

Tor Brustad var født i Nannestad, og studerte fysikk ved Universitetet i Oslo og University of California, Berkeley. Etter studiene var han stipendiat innen biofysikk i Oslo og USA fram til 1960, da han kom tilbake til Oslo og Norsk Hydros Institutt for kreftforskning ved Radiumhospitalet. Han tok sin doktorgrad i 1962, og ble samme året leder for Avdeling for biofysikk. Fra 1968 var han også leder for Avdeling for medisinsk fysikk og teknikk ved sykehuset. I 60-årene var han flere ganger tilbake på Berkeley som gjesteprofessor.

Fra 1970 hadde Brustad et bistillingsprofessorat ved NTH (senere NTNU), der han var sentral i oppbyggingen av studietilbudet innen biofysikk og medisinsk teknologi. Denne studieretningen har vært viktig for rekruttering til fagfeltet medisinsk fysikk ved mange av landets sykehus, og svært mange av oss kjente Brustad fra forelesningene i strålebiologi og strålingsfysikk på 1970-, 80- og 90-tallet. Brustad var selve inkarnasjonen av en levende, engasjert og motiverende foreleser, og var en viktig årsak til at mange valgte medisinsk fysikk som sin vei videre i studier og arbeidsliv. Han var en inspirator for de ansatte ved de to avdelingene på Radiumhospitalet, og engasjementet smittet også over på tallrike besøkende ved sykehuset, det være seg politikere, fysikere, leger, elevgrupper eller representanter for ulike organisasjoner.

Tor Brustad gikk av fra lederstillingene og professoratet i 1994, men fortsatte med forskning og historieskriving helt til det siste, noe som har resultert i en rekke bøker, artikler og TV-innslag. Han hadde en brennende interesse for Radiumhospitalet og sykehusets historikk og utvikling, og det var alltid en glede å møte Brustad i korridorene på sykehuset og utveksle kommentarer og synspunkter på aktuelle saker.

Brustad ble utnevnt til Ridder av første klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs orden i 1995.

Han ble bisatt i Haslum kapell fredag 30. september. Vi ser tilbake på et mangeårig og rikt samarbeid med fagmannen og inspiratoren Tor Brustad.