Planlegging av norsk senter for partikkelterapi

15.juni leverte en gruppe av fagfolk utredningen ‘Planlegging av norsk senter for partikkelterapi’. Utredningen har vært ledet av Helse Vest i samarbeid med de andre helseregionene, og prosjektgruppen har i hovedsak bestått av en medisinsk fysiker og en onkolog fra hver helseregion, samt representasjon fra UiO og UiB og annet fagpersonell.

De regionale helseforetakene som er interessert i et nasjonalt partikkelsenter har blitt invitert til å melde sin interesse, og disse lokaliseringsskissene vil oversendes samlet til Helse- og Omsorgsdepartementet sammen med utredningen etter at utredningen har blitt behandlet av styret for hver helseregion.

Utredningen kan du lese her:

 [download id=»2821″ format=»1″]