Nytt NTNU-kurs: Medisinsk fysikk – kvalitetsstyring, lovverk, forskning, etikk

Institutt for Fysikk, NTNU, har en lang tradisjon for å tilby nasjonale etter og videreutdanningskurs innen fagområder i medisinsk fysikk. Høsten 2018 vil NTNU starte et nytt kurs: Medisinsk fysikk – kvalitetsstyring, lovverk, forskning, etikk.

 

I det nye utdanningsprogrammet for sertifisering av medisinske fysikere som ble vedtatt på Norsk Forening for Medisinsk Fysikk sitt årsmøte i 2018 ble det identifisert en opplæringsdel som omhandler tema som ikke dekkes i andre mer studieretningsspesifikke kurs ved norske utdanningsinstitusjoner, men som er viktige for medisinske fysikere som skal jobbe i / inn mot helsevesenet. For å imøtekomme dette behovet ønsker Institutt for fysikk, NTNU, å tilby et videreutdanningskurs for medisinske fysikere som dekker denne opplæringsdelen.

Eksempler på tema er risikoanalyse og kvalitetssikringsarbeid, sentrale lover og forskrifter, kommunikasjon og taushetsplikt, etikk og grunnleggende metoder innen medisinsk forskning.

Målgruppe: Fysikere som arbeider innen stråleterapi, røntgen / MR-diagnostikk, nukleærmedisin og strålevern m.v.

Kursetgir 4 studiepoeng og skal holdes konsentrert med forelesninger over 4 dager

29. oktober. – 01. november 2018 i Trondheim.

Påmeldingsfrist 03. september 2018

For mer informasjon og påmelding:  NTNU-videre.