Ny nasjonal kreftstrategi 2013-2017

– Den nye kreftstrategien skal gjøre norsk kreftomsorg enda bedre. Norge skal satse målrettet på raskere kreftbehandling uten forsinkelser og et samlet løft for kreftforebygging. Vi styrker fagmiljøene ved å samle dem i et partnerskap og gir pasientene en mer aktiv rolle i behandlingen. Det sa helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre da han tirsdag (04.06.2013) lanserte en ny nasjonal kreftstrategi sammen med Kreftforeningen.

Ut fra NFMF sitt ståsted er vi strålende fornøyd med de punktene vi har klart å få inn – og spesielt punktene på side 32:

  • Sikre utdanning og rekruttering av stråleterapeuter og medisinske fysikere
  • Vurdere autorisasjonsordning for medisinske fysikere innen bildediagnostikk og stråleterapi

At disse punktene kom med, er i stor grad på grunn av NFMF sin deltakelse i dette arbeidet – og med god hjelp fra KVIST.

Det vil være veldig sentralt å referere til det punktet om autorisasjonsordning når vi skal arbeide inn mot det offentlige mtp intern sertifisering!

Hele strategien kan leses her: Sammen mot kreft