NSNM Vårmøte, 27.-29. mai 2016 i Molde

Norsk Selskap for Nukleærmedisin og Molekylær Avbildning ønsker velkommen til vårmøte i Rosenes by – Molde.

Årets møte favner bredt innen nukleærmedisinske metoder. Selv om PET øker i omfang og utbredelse, har vi også forsøkt å ivareta den fremdeles så viktige ”konvensjonelle” nukleærmedisinen i programmet. Vi setter også søkelyset på noen regulatoriske utfordringer og nytt innen regelverk.

For mer informasjon og påmelding: NSNM2016