Norsk stråleterapimøte godkjent for 9 CPD-poeng

Bedømmelsesrådet i NFMF har vurdert programmet og kommet frem til at Norsk stråleterapimøte kan godkjennes for 9 CPD-poeng.