Norsk Stråleterapimøte 2020 avlyses

Årets program vil bli gjennomført i 2021

Tid: 23. – 24. september 2021

Sted: Thon Hotel Opera Oslo

Årets tema: Palliativ behandling med fokus på hypofraksjonering.

Se mer info her: www.straleterapimote.no