Norsk stråleterapimøte 2017 – Stereotaksi og rebehandling, 17-18 oktober, Oslo

Stereotaksi og rebehandling

Velkommen til årets Stråleterapimøte på Thon Hotel Opera, 17. – 18. oktober 2017.

Konferansen starter tirsdag 17. oktober, med registrering fra 09:00 – 10:00, og foredrag fra 10:00.
Konferansen avsluttes onsdag 18. oktober klokken 15:30.

Årets tema:
Stereotaksi og rebehandling

Pris og påmelding:

Pris for deltakelse på konferansen er NOK 3.100,- ved registrering før 1. august.
Etter 1. august er konferanseavgiften NOK 3.400,- per person.
Konferanseavgiften inkluderer møtet begge dager, lunsj begge dager samt middag 17. oktober.
Konferansen er nå åpnet for registrering – klikk på «påmelding» i menyen.

NB! Påmeldingsfristen er 15. september.

Vi minner om at det er bindende påmelding.
Avbestilling frem til 1. august vil resultere i et avbestillingsgebyr på NOK 500.
Avbestilling etter 1. august gir ingen refusjon.

Velkommen til konferansen!

Arrangører:
Norsk Forening for Medisinsk Fysikk (NFMF)
Norsk Radiografforbund (NRF)
Norsk Onkologisk Forening (NOF)
Faglig samarbeidspartner KVIST (Gruppen for kvalitetssikring i stråleterapi, Statens Strålevern)

For program og påmelding: LINK STRÅLETERAPIMØTE 2017