Norsk Forening for Medisinsk Strålingsfysikk 1973-1992

1973 – 76 NFMS – førebuing og oppstart 1976
1976 – 77 NFMS
1977 – 78 NFMS Korrespondanse – møtereferat
1977 – 78 NFMS Korr. vedr. 6-vekers-ferien
1977 – 79 Organisering av med. fys. og biomed. teknikk i norske sykehus 1977-79
1977 NFMS styremøte
1977 Organisering av med-tekn personale
1978 NFMS Kommentar til NOU 1978_38
1978 NFMS styremøte
1979 – 80 NFMS
1980 NFMS medlemsliste
1981 Høring – særlige vernetiltak ved arb med ioniserende stråling
1981 NFMS Årsm. 80
1981 NFMS korresp
1981 NFMS styremøte
1982 NFMS korrespondanse, styremøte etc.
1983 NFMS styremøte etc.
1984 NFMS styremøte etc.
1984 NFMS styremøte etc forts
1985 NFMS korr., styremøte, etc.
1986 NFMS Møtereferat, korrespondanse
1986 NFMS EFOMP og IOMP 1986
1986 NFMS Samarbeid med NFBMT og MTF
1987 NFMS Div styremøteref og Årsmøteref
1987 NFMS Medlemmer pr 010187
1987 NFMS Strålefysikkdagene – vår-haust 1987
1988 NFMS Div korrespondanse
1988 NFMS Om kvalitetssikring av MTU – tilsyn mm
1988 NFMS Samarbeid med NFBMT og NTF – tidsskrift
1988 NFMS Styremøteref, strålefysikkdag, årsmøte 1988
1988 NFMS Stålefysikkdagene 1988
1988 NFMS Årsmøte – årsmelding
1989 NFMS Korr. MTF, IOMP, EFOMP, NFBMT. Biofys, strålefysdagene
1989 NFMS Kvalitetssikring av MTU og MTT, div. korr.
1989 NFMS Mammografiscreening, rtg. fertile kvinner
1989 NFMS Ref møte med Sosialdep og HD 150389
1989 NFMS Utdanning av med.fys. og helsefysikere
1989 NFMS Årsmøte 1989, diverse referat, årsmelding 1990
1989 – 90 NFMS Referat, møteinnkallingar, medlemsliste
1989 – 90 NFMS Utdanning-videreutdanning
1990 – 92 NFMS Samarbeid med NFB og MTF. HMT
1990 NFMS Div. korr., CEC-møte, utdanningskomite
1990 NFMS Høring om nye nordiske rek for rtgus av kvinner i fertil alder
1990 NFMS Ref Medical Physics 90 og EFOMP møte
1990 NFMS Samarbeid med NFBMT og MTF – tidsskrift
1990 NFMS Strålefysikkdagene
1990 NFMS styremøte etc.
1990 NFMS Utdanning av med fysikere – div. notat
1991 NFMS IOMP- EFOMP-korrespondanse
1991 NFMS Korrespondanse
1991 NFMS Med fysikere og helsefysikere i Norge
1991 NFMS NFMS- NFBT og MTF
1991 NFMS 1991 Lover NFMS, EFOMP-, IOMP-statutter
1991 NFMS styremøte etc.
1992 NFMS Det nytter prisen
1992 NFMS Korrespondanse
1992 NFMS Utdannings- og bemanningskrav
1992 NFMS styremøte etc
1992 – 94 NFMS IOMP og EFOMP-korr

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk