Norsk Forening For Medisinsk Fysikk – Fra 1993

1993 NFMF Korrespondanse, namneendring etc
1993 NFMF styremøte etc.
1993 NFMF årsmelding – årsmøte – regnskap
1994 NFMF ET-autorisasjon for rep av elektromedisinsk utstyr
1994 NFMF styremøte etc
1994 NFMF Samarbeid med radiologorganisasjonar
1995 NFMF MedFys – budsjett – årsmøte – årsmelding
1996 NFMF styremøte – MedFys – årsmøte ufullst
1997 Møte med HSD 150897
1997 NFMF Styremøte -korrespond – årsmøte- årsmelding MedFys
1997 Spesialistgodkjenning av medisinske fysikere
1997 Spesialistutdannelse og – godkjenning 221097
1997 -2002 NFMF MEDFYS97 – Utdanning 2001-2002
1998 NFMF Styremøte – MedFys – ufullst
1998 NFMS Årsmøte 1997 korr 1988 Storting-statsråd
1999 NFMF Styremøte – div korr – årsmøte – årsmelding
2000 NFMF styremøteref – rekneskap – årsmøte
2001 -2002 NFMF 2001-2002 Behov for medfysikere – Nasjonal Kreftplan
2001 Styremøtereferat – årsmøte – årsmelding
2002 NFMF Styremøteref – årsmøte – årsmelding
2003 NFMF Styremøteref – årsmøte – årsmelding
2005 NFMF Styremøte – fagkomite – årsmøte – årsmelding