NFMF og intern sertifisering – status etter høringsrunden

Styret i NFMF mottok mange svar og gode tilbakemeldinger på høringen. Det var styrets intensjon at retningslinjene skulle revideres før sommerferien, men vi ser nå at det vil bli mer arbeid enn først antatt. I første omgang vil nettsidene som angår intern sertifisering bli mest mulig oppdatert. I løpet av høsten 2012 vil det arbeides videre med gjennomføringen av selve sertifiseringsprosessen av medisinsk fysiker (utdanningsprogram, utdanningsplan, utdanningsinstitusjon, utdanningsansvarlig).

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk