Møte for diagnostikkfysikere, 10. mai 2016, Gardermoen

Fysikernes diagnostikkmøte er et heldagsmøte avholdt på Gardemoen årlig/halvårlig. Møtet er initiert av fysikere i miljøet og dekkes av deltakerne selv. Ønsket om å ha et eget møte for fysikere innen røntgendiagnostikk oppsto i kjølvannet av at møtet som tidligere ble arrangert i regi av strålevernet for fysikere i forbindelse med novembermøtet for strålevernskoordinatorer falt bort.

Neste møte avholdes 10. mai 2016 kl. 09.30 – 16.30 på Radisson Blu Airport Hotel på Gardermoen. Møtet vil koste 680,- pr deltaker da alle selv må betale sin dagpakke.

Møtet er en arena for fysikere innen røntgendiagnostikk til å utveklse erfaringer fra hverdagen, presentere prosjekter og få idéer og innspill fra andre kollegaer rundt om i landet.

Temaet for dette møtet vil være kvalitetskontroller.

For mer info og innspill gå til: Fysikermøte innen diagnostikk