miniMedFys 2014

NFMF arrangerer et faglig seminar, miniMedFys, mandag 3. mars 2014 på Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport, Værnes. Det er plass til 50 deltagere, og deltakelse er gratis for medlemmer. Du melder deg på ved å sende en e-post til Einar Waldeland: einaw@ous-hf.no.  

 Foreløpig program (vil bli oppdatert):

10:00 Velkommen
10:10 Forskning innen medisinsk fysikk i Norge – hva har vi forsket på – hva bør vi forske på? (Taran Paulsen Hellebust, UiO)
10:50 Fra mus til menneske – muligheter ved translasjonsforskning (Frits Thorsen, UiB)
   
11:30 Lunsj
   
12:30 Årsmøte i Norsk Forening for Medisinsk Fysikk
   
 

Diagnostikk

Stråleterapi

13:30 Preklinisk avbildning: Quantification accuracy in small animal PET and SPECT (Julia Mannheim, University of Tübingen)

Hva skjer i de ulike avdelingene?

– Presentasjoner

fra fagmiljøet

14:00 Status preklinisk avbildning– Oslo, Bergen og Tromsø
     
15:00 Pause  
     
15:30 Protonterapi – statusoppdatering fra Bergen (Anfinn Mehus, HUS) og Oslo (Jan Rødal, OUS)
16:00 Referansedosimetri for protonterapi (Hans Bjerke, Statens Strålevern)
16:45 Avslutning  
       

 [download id=»2869″ format=»1″]