Oppdatert: Mini-MedFys på Gardermoen 3. februar 2020

Mandag 3. februar kl. 10-17 på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen (gangavstand fra fly og tog).

Påmelding
Det vil være mulig å melde seg på Mini-MedFys fram til 17. januar, men nå tildeles plassene etter førstemann-til-mølla-prinsippet. Kontakt rfjelber@ous-hf.no for påmelding. Oppgi navn, stilling og arbeidssted.  Alle som får akseptert abstrakt (foredrag eller poster) er garantert plass.


Abstrakt
Abstraktfristen er utvidet til 16. januar, med tilbakemelding innen 17. januar 2020. Bruk denne abstraktmalen (Link til abstraktmal). Abstrakt sendes til fagkomitéen v/Ingerid Skjei Knudtsen.

Program
Programmet inkluderer en fellessesjon (AI/Big Data, doktorgradspresentasjoner og årsmøte NFMF). Etter lunsj vil det bli parallellsesjoner innenfor stråleterapi og diagnostikk med frie foredrag. Noen av temaene for diagnostikksesjonen er 7T MR, CT-optimalisering og standardisering av radiologiske prosedyrer. I stråleterapisesjonen vil det blant annet inngå foredrag om håndtering av bevegelse.

Link til program

Middag
Etter møtet vil det bli mulighet for middag i Oslo sentrum for dem som ønsker dette. Dette er ikke en del av Mini-MedFys og dekkes av hver enkelt. Vil du være med på denne middagen, skriv det i e-posten med den øvrige påmeldingen.  

Vi håper å se NFMF-medlemmer fra hele landet og alle fagfelt på Gardermoen!

Eventuelle spørsmål kan rettes til:

Arrangementskomité: Ingrid Helen Hauge, inheha@ous-hf.no

Fagkomité: Ingerid Skjei Knudtsen, i.s.knudtsen@fys.uio.no

Legg igjen en kommentar