Masterkurs i strålevern

Universitetet i Sørøst-Norge starter høsten 2019 masterkurs i strålevern og HMS. Dette er et masteremne tilknyttet Master i Klinisk helsearbeid, men det er nå mulig å søke dette emnet separat.

Dette studieretningsemnet gir oversikt over det vitenskapelige og filosofiske grunnlaget, samt internasjonale og nasjonale retningslinjer for strålevern og bruk av stråling, med vekt på yrkeseksponering og HMS. Kunnskapsgrunnlaget for effekter av stråling i forhold til risiko, og kommunikasjon om risiko til arbeidstakere, blir belyst. Metoder for strålebeskyttelse, doseovervåkning, skjermingsberegninger, risiko- og sårbarhetsanalyser er sentrale tema, samt utfordringer for strålevern og HMS som følger utviklingen av bildediagnostikk, intervensjon og strålebehandling.

Undervisningen arrangeres som campusbaserte seminarer og/eller webinarer med forelesninger tilrettelagt for fjernstudenter.

Emnet struktureres i tre tematiske moduler: 1) bakgrunn og regelverk, 2) skjerming og persondosimetri, og 3) implementering av regelverket på eget fagområde, med tilhørende webinar.

Emnet er åpent for strålevernkoordinatorer (Radiation Protection Officers) og andre som har strålevern som del av sitt ansvarsområde, slik som fysikere, kiropraktorer, veterinærer og tannleger.

Mer informasjon om emnet finner dere her.

Legg igjen en kommentar