Legge ut stillingsannonser på NFMF?

Kjøp av stillingsannonser gjennom NFMF innebærer annonsering på våre nettsider, og utsendelse til alle våre medlemmer med link til denne. Store deler av de medisinske fysikerne og kommende medisinske fysikere (studenter) i Norge er medlemmer av foreningen – og annonsering gjennom NFMF bidrar til en dedikert utsendelse til målgruppen. Siden med stillingsannonser er en av våre best besøkte sider – og har et stort antall treff i forbindelse med nye annonser.

Ny praksis fom 1. januar 2020:

Prisen for stillingsannonser gjennom NFMF er 5000 kr eksl. moms for første annonse pr avdeling/kostnadssted pr kalenderår. Videre vil følgende annonser fra samme avdeling/kostnadssted innen samme kalenderår settes til halv pris, altså 2500 kr eksl. moms.

Henvendelser sendes elektronisk til NFMF, husk å legge ved fakturaadresse.