Ledige vikariater som Medisinsk Fysiker i Oslo

Det er to ledige vikariater som medisinsk fysiker ved Seksjon for diagnostisk fysikk, Intervensjonssenteret, Oslo universitetssykehus HF.

Begge vikariatene har startdato 01.02.2015 og sluttdato 31.12.2015, med eventuell mulighet for forlengelse.

Seksjon for diagnostisk fysikk har både lokale og regionale oppgaver på 38 sykehus i Helse Sør-Øst, hvorav to universitetssykehus. Det er i dag 23 medisinske fysikere ansatt i senteret i tillegg til stipendiater og post docs. Primæroppgaver er forskning, metodeutvikling og undervisning innenfor nukleærmedisinsk og radiologisk avbildning, i tillegg til strålevernsarbeid. Det er et ungt og engasjert fysikermiljø i senteret.

Søknadsfrist: 01.12.2014

Link til stillingsannonsen her