Ledige stillinger som medisinske fysikere ved Akershus universitetssykehus

Akershus universitetssykehus (Ahus) er i ferd med å bygge opp et fysikermiljø. I den forbindelse søker vi etter medisinske fysikere innen røntgen/CT og nukleær/PET, i 2 100% faste stillinger. 

Vi holder til i nye lyse og trivelige lokaler og har topp moderne strålemedisinsk utstyr som kontinuerlig oppdateres. Dette gir store muligheter for fagutvikling og diagnostikk/behandling. Utstyrsparken består av 5 CT-maskiner, 3 angio/intervensjonslaboratorier, gjennomlysningslaboratorium, 8 skjelettlaboratorier, 4 mammografer, 6 mobile røntgenapparater, 21 C- og G-buer, 4 MR-maskiner og 3 SPECT/CT. Vi har i tillegg to helt nye PCI-laboratorier og skal etablere et PET-senter i 2017. Det foreligger også planer om etablering av en stråleterapienhet ved Ahus. 

Vi har en målsetning om å utvikle et solid og attraktivt fagmiljø innen medisinsk fysikk og strålevern. Du vil ha en viktig funksjon i oppbyggingen av miljøet, sammen med ledere, forskere, strålevernkontakter og strålevernkoordinator, og vil bli involvert i spennende prosjekter og prosesser. Vi har tett samarbeid med fysiker-/strålevernmiljøer ved andre helseforetak i Norge, og vi vil ansette flere medisinske fysikere i årene som kommer. Du vil også jobbe tett med MR-fysikere, radiologer, kardiologer, nukleærmedisinere, radiografer, bioingeniører og ingeniører. Arbeidsoppgavene vil tilpasses kvalifikasjoner, erfaringer og ønsker. 
Stillingene er organisatorisk plassert i Bildediagnostisk avdeling i Divisjon for diagnostikk og teknologi, men du vil ha arbeidsoppgaver også i Medisinsk divisjon, Kirurgisk divisjon og Ortopedisk klinikk. 

 

Søknadsfrist er 17.08.2016

 

Link til  annonsen her