Ledige stillinger som medisinske fysikere på OUS

Medisinsk fysiker – Seksjon for stråleterapifysikk, Kreftklinikken

Fra 1/1-2017 er det ledig tre (ikke to, som i teksten på webcruiter) vikariater som medisinsk fysiker i stråleterapi ved Avdeling for medisinsk fysikk, Oslo universitetssykehus. Ett vikariat gjelder for 11 måneder, og vil primært være lokalisert til Radiumhospitalet. Et annet vikariat er ledig for 12 måneder, og vil primært være lokalisert til Ullevål sykehus. For begge vikariatene vil det ved behov være noe arbeidstid på begge lokalitetene, og eventuelt på andre steder i OUS. Det tredje vikariatet er også 12 måneder og vil være tilknyttet begge lokalitetene.


Oslo universitetssykehus sender tilbudsbrev med arbeidskontrakter til aktuelle kandidater per e-post.

Kun søknader sendt elektronisk via WebCruiter blir vurdert.

LINK til annonsen

Søknadsfrist: 15.12.2016