Ledige stillinger som medisinske fysikere i Helse Bergen HF

HELSE BERGEN HF HAR LEDIG 1 FAST STILLING OG 1 EIT ÅRS VIKARIAT FOR KLINISK MEDISINSKE FYSIKARAR.

Seksjon for medisinsk fysikk er eit kompetansesenter innan fagfeltet medisinsk fysikk. Vi er i dag ca 25 tilsette, dei fleste med universitet eller høgskuleutdanning. Ein viktig del av seksjonen sine arbeidsoppgåver er å yte teknisk og fysikk-service til avdelinga si stråleterapieining. Utstyrsparken består av 6 lineærakseleratorar, 1 CT, 1 simulator, 1 etterladningsapparat, 1 strålekniv og utstyr for varmebehandling. Seksjonen yter røntgenfysikk-tenester til heile Helse Bergen og Helse Førde, og er ansvarleg for fysikk og service/vedlikehald ved PET-senteret. Helse Bergen vil dei komande åra bygge eit regionalt senter for partikkelterapi, og avdelinga sine fysikarar vil være viktige aktørar i planlegging og drift av eit slikt senter.

Lenke til annonsen: Ledige stillinger Helse Bergen HF

Søknadsfrist: 29.09.2013