Ledige stillinger som Medisinsk Fysiker ved OUS

Fra 1/1-2016 er det ledig 2 stillinger som medisinsk fysiker i stråleterapi ved Avdeling for medisinsk fysikk, Oslo Universitetssykehus. Den ene stillingen vil være lokalisert til Radiumhospitalet og er en kombinert 50% fast stilling og et 50% vikariat. Den andre stillingen vil i hovedsak være lokalisert til Ullevål sykehus og er et 100 % vikariat. Begge vikariatene løper i utgangspunktet ut 2016, men vil kunne forlenges ved behov. For begge stillinger må det etter behov påregnes arbeidsoppgaver på begge lokaliteter.

Søknadsfrist 10.01.2016

For mer informasjon se stillingsannonsen her: LINK