Ledige stillinger som Medisinsk Fysiker på UNN

Medisinsk fysiker – Kreftavdelingen, Stråleterapi, Universitetssykehuset Nord-Norge

 
Fast stilling og tre års vikariat. Ved internt opprykk kan det bli ledig vikariat til 01.09.2014, med mulighet for forlengelse. Angi i søknaden hvilke alternativ som er aktuelle.Kreftavdelingen er regionalt kompetansesenter for kreftbehandling i Nord-Norge. Stråleterapienheten har fire moderne lineærakseleratorer med CBCT og VMAT, en enhet for intrakavitær behandling, CT, simulator og doseplanleggingsutstyr. Stråleterapienheten har i dag 33 ansatte hvorav 6 fysikere.
 
Link til annonsen: Ledig stilling UNN
 

NB! Søknadsfrist: 05.01.2014