Ledige stillinger som Medisinsk Fysiker i Oslo

Fra 1/8-2014 er det ledig 2 faste stillinger som medisinsk fysiker i stråleterapi ved Avdeling for medisinsk fysikk, Oslo universitetssykehus. Arbeidssted vil primært være på Radiumhospitalet, men søkere må påregne arbeidsoppgaver også på Ullevål sykehus ved behov.

Avdelingen har i dag flere fysikere ansatt i vikariater/engasjement. Ved interne opprykk kan eksterne søkerne bli vurdert for ansettelse i fristilte vikariater. Eksterne søkere bes presisere om de er aktuelle søkere for vikariater.

Oslo universitetssykehus sender tilbudsbrev med arbeidskontrakter til aktuelle kandidater per e-post.

Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter blir vurdert.

Arbeidsoppgaver

  • Prosjektarbeid, dosimetri, kvalitetskontroll, planlegging og metodeutvikling for ekstern og intern strålebehandling.
  • Deltakelse i forsknings- og utviklingsprosjekter innenfor avdelingens kjerneområder.

Kvalifikasjoner

  • Søker må ha mastergrad i fysikk (Cand.Scient, M.Sc., Siv.Ing). Det er en fordel med hovedvekt på strålingsfysikk og biomedisinsk teknikk.
  • Det er ønskelig at søkeren kan dokumentere spesialistkompetanse innen medisinsk fysikk, eller har relevant erfaring fra tilsvarende virksomhet.

For mer informasjon og søknad: Link til annonsen

Søknadsfrist: 01.07.2014