Ledig stilling som Strålevernkoordinator i UNN HF

Funksjonen som strålevernkoordinator gjelder helseforetaket UNN HF med sykehus i Harstad, Narvik og Tromsø, Longyearbyen, samt to distriktsmedisinske senter.

Stillingen er organisert i Diagnostisk klinikk og strålevernkoordinator har klinikksjef som sin nærmeste leder.

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta funksjonene som strålevernkoordinator ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF ut fra direktiver fra offentlige myndigheter
 • Være ressursperson for direktøren og ledere i fagrelaterte spørsmål
 • Sikre at retningslinjer og verneutstyr er tilgjengelig slik at arbeidet kan utføres etter gjeldende anbefalinger
 • Det innebærer foruten oversikt over apparatur, persondosimetri og kontroller, også rådgivning, veiledning og undervisning.

Kvalifikasjoner

 • Minimumskompetanse for stillingen er mastergrad i fysikk eller tilsvarende.
 • Dokumenterbar kompetanse i strålevern vektlegges.
 • Fordel med erfaring fra forskningsvirksomhet
 • Videreutdanning og praktisk erfaring vil tillegges vekt. Om nødvendig vil det kunne gis videreopplæring.

Utdanningsretning

 • Fysikk
 • Utdanningstittel: Fysiker

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Kunne jobbe selvstendig
 • Inngå i team ved behov
 • Trives med opplæring
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode norskkunnskaper og ha god skriftlig formidling
 • Må beherske engelsk muntlig og skriftlig

Vi tilbyr

 • Det gis mulighet for deltagelse i kurs og konferanser nasjonalt og internasjonalt. Arbeidsmiljøet er tverrfaglig med gode muligheter for deltagelse i forskningsprosjekter.
 • Arbeid i en inkluderende arbeidsliv (IA) bedrift, bedriftshelsetjeneste, lønn- og arbeidsvilkår etter avtale.

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

For mer info og søknad: Link til annonsen

Søknadsfrist: 10.01.2018