Ledig stilling som seksjonsleder ved avdeling for medisinsk fysikk på OUS

Ved Avdeling for medisinsk fysikk i Kreft-, Kirurgi- og Transplantasjonsklinikken er det ledig fast stilling som leder for Seksjon for stråleterapiteknologi/datateknologi. Seksjonen skal medvirke til god fagutvikling innen medisinsk fysikk og stråleterapi, og koordinere forskning, utvikling og undervisning innen stråleterapiteknologi/datateknologi ved avdelingen. Seksjonen er tillagt ansvaret for vedlikehold av stråleterapiutstyret, og for drift, vedlikehold og utvikling av IT-systemer i samarbeid med sykehusets IT-avdeling og Sykehuspartner. Seksjonen har ansvaret for at planleggings- og behandlingsutstyr tilfredsstiller krav til presisjon, og forutsetter nært samarbeid med Seksjon for stråleterapifysikk på dette området. Faglig ansvar gis etter nærmere avtale til ledere av avdelingens faggrupper, og ansvar for daglig drift avpasses det ansvaret som blir tildelt plasskoordinatorer.

Seksjonsleder skal bidra i avdelingens forsknings- og utviklingsaktivitet, og kan drive egen forskning.

Seksjonsleder er leder for hele seksjonens virksomhet ved Radiumhospitalet og Ullevål, og skal også samarbeide med stråleterapisatellittene i Kristiansand og på Gjøvik. Stillingsinnehaver har ansvar for de til enhver tid løpende funksjoner/arbeidsoppgaver som pålegges naturlig og/eller naturlig kan knyttes til stillingens ansvarsområde. Lederkrav for Oslo universitetssykehus gjelder.

Stillingens ansvarsområder, arbeidsoppgaver og geografiske lokalisering kan endres som følge av integrasjons- og omstillingsarbeid i Oslo universitetssykehus.

Søknadsfrist 25.01.2015

Link til stillingsannonsen her