Ledig stilling som seksjonsleder stråleterapifysikk – Ullevål, OUS

Ved Avdeling for medisinsk fysikk (AMF) er det ledig nyopprettet stilling som seksjonsleder for fysikkseksjonen på Ullevål Sykehus. Seksjonslederen skal ha det lokale teknisk/fysikalske ansvaret for planlegging av stråleterapi, og for kvalitetssikring av gjennomføringen av behandlingen når det gjelder romlig og dosimetrisk presisjon. Seksjonsleder skal medvirke til god fagutvikling innen medisinsk fysikk og stråleterapi, og koordinere forskning og undervisning innen stråleterapifysikk i nært samarbeid med øvrige seksjoner i Avdeling for medisinsk fysikk. Seksjonslederen skal bidra til god samhandling med Avdeling for kreftbehandling, og med Intervensjonssenteret i Klinikk for diagnostikk og intervensjon.

Seksjonsleder rapporterer til avdelingsleder og inngår i ledergruppen ved avdelingen. Leder skal delta og ta medansvar for avdelingens samlede utfordringer, foretakets økonomiske resultatmål og være en aktiv bidragsyter i arbeidet med å videreutvikle foretaket iht. til vedtatte, overordnede mål og strategier. Seksjonsleder skal også samarbeide med stråleterapienhetene i Kristiansand og på Gjøvik.

Stillingsinnehaver har ansvar for de til enhver tid løpende funksjoner og arbeidsoppgaver som pålegges naturlig, eller som naturlig kan knyttes til vedkommendes ansvarsområde. OUS lederkrav gjelder for stillingen. I tillegg vil det årlig bli utformet mål- og prestasjonskontrakter med den enkelte leder, som systematisk vil bli fulgt opp med tanke på gjeldende lederferdigheter, prestasjoner og resultater.

Stillingens ansvarsområder, arbeidsoppgaver og geografiske lokalisering kan endres som følge av integrasjons- og omstillingsarbeidet i Oslo universitetssykehus.

Hele annonsen finner du her.

Søknadsfrist: 20.02.2015