Ledig stilling som prosjektmedarbeider til utvikling av nytt partikkelstyringssystem i protonterapi

Vi skal utvikle et avansert partikkelstyringssystem for bruk i protonterapi og starter arbeidet med å designe en prototype. Søkeren vil få en sentral rolle på den klinikknære delen av prosjektet.

Kongsberg Beam Technology AS (KBT) i samarbeid med Oslo universitetssykehus HF (OUS), Avd. for medisinsk fysikk (AMF) søker etter en medarbeider i 100 % stilling som skal inngå i en større utviklingsgruppe i dette prosjektet. Stillingen vil være for ett år med mulighet for ett års forlengelse.  

KBT har patentert nye løsninger for dynamisk styring av en partikkelstråle og har fått tildelt midler til FOU-prosjektet «MAMA-K – dynamisk styring av partikkelstråling for effektiv kreftbehandling». Prosjektet gjennomføres i nært samarbeid med Semcon Norge AS, AMF og Universitetet i Oslo.

Protonterapi er en ny behandlingsmodalitet i OUS og vil bli tatt i bruk klinisk i løpet av 2024.
Stillingen er ledig omgående. 

Arbeidsgiver: Oslo universitetssykehus HF

Søknadsfrist 23.12.2020

Link til stillingsannonsen: LINK

Legg igjen en kommentar