Ledig stilling som Medisinsk sjeffysiker/medisinsk fysiker ved Nordlandssykehuset i Bodø

Vi søker en medisinsk sjeffysiker/medisinsk fysiker i 100 % stilling. Vi søker primært en medisinsk sjeffysiker, men ved en eventuell intern tilsettelse av denne, søker vi en medisinsk fysiker.

Arbeidsoppgaver

 • Sjeffysikerrollen innebærer et faglig ansvar innen fysikk i vårt tverrfaglige team. Teamet jobber klinisk og løser daglige problemstillinger ved stråleenheten. Sjeffysiker har hovedansvar for at kvaliteten på det fysikkfaglige området holder en høy faglig standard, og er i samsvar med gjeldende lovgivning i forhold til Statens stråleverns retningslinjer og konsesjonsbetingelser.
 • Det forventes at sjeffysiker skal være pådriver for en god kultur for utvikling av metoder, undervisning og kompetanseheving.
 • Arbeidsoppgavene omfatter, foruten daglig klinisk arbeid, oppgaver innen kvalitetskontroller, planlegging, dosimetri, undervisning, samt generell utvikling av metoder.

Kvalifikasjoner

 • Hoved-, master- eller doktorgrad, fortrinnsvis innen fysikk, eventuelt andre relevante fag kreves.
 • Det kreves gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner i norsk eller et annet skandinavisk språk, i tillegg til engelsk.
 • Det kreves godkjenning som medisinsk fysiker i henhold til NFMFs utdanningsprogram, og bør ha minst to års ytterligere klinisk erfaring.
 • Spesialkompetanse/erfaring innen medisinsk fysikk vil bli sterkt foretrukket. Relevante fag er f.eks. biofysikk, strålebiologi og -strålefysikk.
 • Tilleggsutdanning og gode kunnskaper innen IKT er en fordel.

Utdanningsretning

 • Matematikk
 • Fysikk

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad
 • Tilleggsutdanning
 • Høyskole / Universitet, Doktorgrad

Personlige egenskaper

 • Oppgaver løser du strukturert og du er opptatt av gode resultater og ryddig dokumentasjon
 • Du er selvstendig og initiativrik.
 • Gode sosiale ferdigheter for samarbeid og kommunikasjon.
 • Ved ansettelse som sjeffysiker må du ha gode evner til å organisere arbeid og delegere oppgaver.

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Kontinuerlig kompetanseutvikling med hospitering og et godt fungerende ukentlig internundervisningsopplegg for medisinske fysikere i samarbeid med Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø.
 • Muligheter for å dra på kurs og konferanser.
 • Et lite miljø der man får jobbe variert innenfor stråleterapi, alt fra innkjøp og utvikling til klinisk drift og de fysikeroppgaver som det medfører.
 • Mange muligheter for å styre sin egen hverdag i henhold til interesse og kompetanse.
 • En variert og givende jobb på en enhet i utvikling.
 • Vi er skal totalt være tre medisinske fysikere. I tillegg jobber det syv stråleterapeuter, to radiografer, en ingeniør, en helsesekretær, en kreftsykepleier og onkologer ved enheten.

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Søknadsfrist: snarest!

Link til annonsen og elektronisk søknad