Ledig stilling som medisinsk fysiker ved OUS

Fra 1.1.2018 er det ledig et vikariat i to år som medisinsk fysiker i stråleterapi ved avdeling for medisinsk fysikk. Stillingen vil primært være lokalisert til seksjon for stråleterapifysikk ved Radiumhospitalet, men noe arbeid ved seksjon for stråleterapifysikk, Ullevål sykehus, må også påregnes. Vikariatet løper fram til 31.12.2019, med mulighet for forlengelse, avhengig av ressurstildeling.

Link til annonsen

Søknadsfrist: 01.11.2017