Ledig stilling som Medisinsk Fysiker ved Nordlandssykehuset i Bodø

Søknadsfrist: 04.02.2016

Link til stillingsannonsen

Vi søker en medisinsk fysiker for vikariat i 100 % stilling frem til 1. august 2017, som vil være en del av vårt tverrfaglige team. Teamet jobber klinisk og løser daglige problemstillinger ved stråleenheten.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgavene omfatter, foruten daglig klinisk arbeid, oppgaver innen kvalitetskontroller, planlegging, dosimetri, undervisning, samt generell utvikling av metoder.

Kvalifikasjoner

 • Stillingen krever en hoved-, master- eller doktorgrad, fortrinnsvis innen fysikk, eventuelt andre relevante fag.
 • Personer med spesialkompetanse/erfaring innen medisinsk fysikk vil bli foretrukket. Relevante fag er f.eks. biofysikk, strålebiologi og -strålefysikk.
 • Tilleggsutdanning innen IKT er en fordel.

Utdanningsretning

 • Fysikk
 • Utdanningstittel: Medisinsk fysiker

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Personlige egenskaper som å jobbe strukturert og selvstendig, samt gode sosiale ferdigheter for samarbeid og kommunikasjon vektlegges.
 • Det er et ønskelig at søkeren har gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner i norsk eller et annet skandinavisk språk, i tillegg til engelsk.
 • Søkere som kun behersker engelsk godt, både muntlig og skriftlig, vil også bli vurdert.

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Kontinuerlig kompetanseutvikling ved hospitering og et godt fungerende ukentlig internundervisningsopplegg for medisinske fysikere i samarbeid med Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø.
 • Vi er et lite miljø med tre medisinske fysikere, hvorav en skal ut i permisjon, syv stråleterapeuter, to radiografer, en ingeniør, en helsesekretær, en kreftsykepleier og onkologer. Arbeidet blir variert med mulighet for å utføre de fleste fysikeroppgaver ved klinikken, avhengig av kompetanse, og det finnes mange muligheter for egne initiativ og prosjekter etter avtale.