Ledig stilling som Medisinsk Fysiker på Sykehuset Østfold HF

Avdeling for bildediagnostikk – Nukleærmedisin

100 % fast stilling som medisinsk fysiker

Stillingen er plassert i stab til avdelingssjef. Avdelingen har pr d.d. 2 faste fysikerstillinger. Det er et nært samarbeid med fysikermiljøet på Oslo Universitetssykehus som er formalisert i en samarbeidsavtale.

Sykehuset Østfold har, som første sykehus i Norge, installert en digital PET/CT som i disse dager tas i klinisk bruk. I november 2015 fikk Sykehuset Østfold installert analog PET/CT. Siden da er det foretatt ca 400 PET/CT undersøkelser. Det pågår en stor satsning på PET/CT i Sykehuset Østfold som også inkluderer forskningsaktivitet. Stillingsinnehaver vil være en viktig del av det faglige miljøet rundt dette.
Nukleærmedisinsk seksjon har i tillegg en SPECT/CT og tilbyr et vidt spekter av undersøkelser og behandlinger. Det utføres ca. 2000 konvensjonelle nukleærmedisinske undersøkelser i året.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Arbeidsoppgaver

 • Faglig ressurs innen medisinsk fysikk
 • Optimalisering og utvikling av nye/eksisterende prosedyrer, undersøkelser og utstyr
 • Samarbeid med nukleærmedisinsk og radiologisk fagmiljø
 • Kvalitetssikring av nukleærmedisinsk utstyr
 • Undervisning og opplæring
 • Strålevernsarbeid
 • Rådgivning og brukerstøtte
 • Bistå i etablering av representative doser for nukleærmedisinske prosedyrer
 • Deltagelse i og koordinering av kliniske og tekniske forskningsprosjekter
 • Vurdere den teknisk/fysiske siden av nye prosedyrer og dataprogrammer

Kvalifikasjoner

 • Master / Cand.scient. i realfag med fordypning i fysikk/strålekjemi

Utdanningsretning

 • Fysikk

Utdanningsnivå

 • Universitet

Personlige egenskaper

 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt
 • Gode kommunikasjonsevner og samarbeidsegenskaper
 • Ønskelig med erfaring fra veiledningsarbeid/rådgivning, forskningsarbeid og/eller arbeid med nukleærmedisin/PET

Språk

 • Dansk
 • Norsk
 • Svensk

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver med mulighet for faglig utvikling
 • Godt arbeidsmiljø og entusiastisk fagmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjonsordninger gjennom KLP

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Søknadsfrist: 02.03.2017

Link til annonsen og søknad