Ledig stilling som Medisinsk Fysiker innen MR på AHUS

Akershus universitetssykehus HF (Ahus) søker etter fysiker innen MR i en 100 % fast stilling.

Ahus er Norges største akuttsykehus, beliggende på Lørenskog og med en rekke desentraliserte funksjoner. Som universitetssykehus er vi opptatt av å utvikle fremragende forskningsmiljøer som bidrar til å gjøre en forskjell for våre pasienter.

Som MR-fysiker vil du bli en del av et etablert fysikermiljø innenfor fagområdene MR, røntgen/CT, nukleærmedisin og strålevern. MR-maskinene er lokalisert ved Nordbyhagen (4) og Kongsvinger (1). I løpet av 2021 skal det installeres en MR-maskin på Ahus Gardermoen. Ahus har per i dag MR-fysikere ansatt i engasjementer.

Du vil jobbe tett med radiologer, radiografer, ingeniører, fysikere og strålevernkoordinator ved foretaket, og du vil ha et nært samarbeid med fysikermiljøer ved andre helseforetak i Norge.

Utstyrsparken på Ahus for øvrig består av 5 MR-maskiner (fire 1,5 T og en 3 T), 9 CT-maskiner, 11 intervensjonslaber, 3 gjennomlysningslaber, 9 skjelettlaber, 1 lungelab, 5 mammografer, 6 mobile røntgenapparater, 23 C-buer, G-bue, DEXA-apparat, 3 SPECT/CT samt 1 PET/CT. Stråleterapi skal etableres ved Ahus.

Stillingen er organisatorisk plassert i Stab, Bildediagnostisk avdeling (BDA). BDA utfører bildediagnostiske undersøkelser og behandlinger for primær- og spesialisthelsetjenesten. I 2020 ble det gjennomført ca. 260 000 undersøkelser. Vi er en stor avdeling med høy aktivitet, og vi har fokus på kvalitet, pasientbehandling og et godt arbeidsmiljø. Avdelingen er seksjonert i 11 seksjoner: Radiologi overleger, Radiologi LIS, CT, MR, Konvensjonell radiografi/Ultralyd, Intervensjon, Nukleærmedisin, Brystdiagnostikk, Kontor, seksjon Ski og seksjon Kongsvinger.

Stillingen søkes elektronisk via Webcruiter. Curriculum Vitae, vitnemål og relevante attester må vedlegges søknaden.

LINK TIL ANNONSEN: Ledig stilling AHUS

SØKNADSFRIST: 17.02.2021

Legg igjen en kommentar