Ledig stilling som Medisinsk Fysiker innen KVIST-arbeidet på Statens Strålevern

Statens strålevern søker en engasjert medisinsk fysiker for bl.a. å styrke og videreføre arbeidet med KValitetssikring Innen STråleterapi (KVIST).

Om Strålevernet
Statens strålevern holder til i trivelige lokaler på Østerås i Bærum. Vi har varierte og spennende oppgaver innen beredskap, sikkerhet, medisin, helse og miljø. Totalt har vi ca. 125 ansatte fordelt på 3 fagavdelinger. Strålevernet jobber for å redusere helseeffekter til befolkningen som en følge av eksponering fra menneskeskapt og naturlig stråling.

Om KVIST-arbeidet
Nasjonalt mandat for kvalitetssikring innen stråleterapi (KVIST) ligger i Avdeling strålebruk og er forankret i nasjonal kreftstrategi. KVIST-arbeidet har fokus på kvalitetssikring av administrative, medisinske og strålefysiske problemstillinger i stråleterapi og består av en flerfaglig gruppe på Strålevernet (KVIST-gruppen). KVIST-gruppen fungerer som sekretariat for en nasjonal referansegruppe og eksterne flerfaglige arbeidsgrupper med representanter fra hele stråleterapimiljøet i Norge. Arbeidet har resultert i en rekke faglige anbefalinger til nytte for stråleterapimiljø i Norge, se portalen kvist.nrpa.no. For ytterligere informasjon om KVIST-arbeidet, se StrålevernInfo 9:2012.

Om stillingen
Strålevernet jobber for økt kvalitet og optimalisert behandling i stråleterapi for å hindre alvorlige avvik og redusere seneffekter etter behandling. I den forbindelse har vi ledig en fast 100 % stilling som medisinsk fysiker for å bistå i arbeidet med kvalitetssikring innen stråleterapi. I spesielle omstendigheter vil deltidsstillinger kunne vurderes.

Som medisinsk fysiker i KVIST-gruppen ved Strålevernet vil du arbeide med:
– å videreutvikle KVIST mandatet i samarbeid med fagmiljø og i dialog med Helsedirektoratet
– utvikling og revisjon av faglige anbefalinger i stråleterapi
– revidere og videreutvikle avviks- og virksomhetsrapportering innen stråleterapi
– bidra til standardisering av terminologi og kodeverk for enhetlig rapportering innen stråleterapi
– bidra i FoU-virksomhet rundt behandling og seneffekter fra strålebehandling

Kvalifikasjoner
Vi har følgende kvalifikasjonskrav til deg:
– master i fysikk med kompetanse innen medisinsk fysikk og stråleterapi
– god muntlig og skriftlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk

Vi vil vektlegge følgende:
– erfaring innen stråleterapi
– evne til å arbeide både tverrfaglig og selvstendig

Vi har en forventning om at du:
– kan arbeide strukturert og effektivt
– har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
– er engasjert, tar utfordringer og raskt kan sette deg inn i nye oppgaver

Praktiske opplysninger
Statens strålevern er en IA-bedrift. Vi kan tilby lønn etter Statens regulativ som rådgiver kode 1434 ltr.60-64 eller seniorrådgiver kode 1364 (ltr. 65-69) – avhengig av kvalifikasjoner. Tiltredelse etter avtale. Arbeidssted: Statens stråleverns hovedkontor ved Østerås, Bærum.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til seksjonssjef Eva G. Friberg, telefon 67 16 26 20 eller avdelingsdirektør Hanne Kofstadmoen, telefon 67 16 26 73.

Søknadsfrist: 15. februar 2015

Link til annonsen!