Ledig stilling som Medisinsk Fysiker innen diagnostikk på Sykehuset Østfold

Sykehuset Østfold, avdeling for bildediagnostikk søker en medisinsk fysiker til 100 % fast stilling. Det er per i dag to faste fysikerstillinger på avdelingen, hvor den ene jobber 100 % innen nukleærmedisin men den andre jobber 50 % med CT/rtg og 50 % som strålevernkoordinator. I tillegg har vi 20 % innleie av MR-fysiker fra OUS. Frem til nå har vi hatt innleie også innen CT og generell røntgen fra OUS. Da denne avtalen opphører 1.7.2021 ser vi etter en ny fysiker. Stillingen er plassert i stab til
avdelingssjef. Fysikerne ved avdeling for bildediagnostikk betjener også andre avdelinger på sykehuset som benytter strålemedisinsk utstyr.

Avdeling for bildediagnostikk har følgende modaliteter: 4 CT, 3 MR, 2 gjennomlysningslaber, angiolab og angio på hybridstue, 10 røntgenlaboratorier (faste og mobile) og 4 mammografilaboratorier. I tillegg inngår nukleærmedisinsk seksjon med SPECT/CT og PET/CT. Ved andre avdelinger har man omtrent 17 c-buer fordelt på ulike poliklinikker og operasjonsstuer. Utstyrsparken er moderne og i god teknisk stand.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

LINK TIL ANNONSEN: Ledig stilling sykehuset Østfold

SØKNADSFRIST: 01.03.2021

Legg igjen en kommentar