Ledig stilling som Medisinsk Fysiker innen diagnostikk ved Sykehuset i Vestfold

LEDIG NYOPPRETTET 100 % FAST STILLING SOM FYSIKER/MEDISINSK FYSIKER INNEN DIAGNOSTIKK

Radiologisk avdeling
har ca. 100.000 henviste pasienter per år. I tillegg til å betjene fylkets befolkning med generelle radiologitjenester, har avdelingen områdefunksjon for Vestfold/Telemark innen karintervensjon.


Avdelingen har 3 driftssteder:
– Radiologisk avdeling i Tønsberg, 17 laboratorier (CT, MR, UL, Angio/intervensjon, nukleærmedisin og generell røntgen
– Radiologisk avdeling i Larvik, 3 laboratorier (UL og generell)
– Brystdiagnostisk senter(lokalisert i Tønsberg), klinisk brystdiagnostikk og mammografiscreening

Det er per i dag 1,6 fysikerstillinger på avdelingen hvor av en 100% samt en 60% i engasjement. Sykehuset har ca 18 C-buer, 2 MR maskiner, 3 ultralydlaboratorier, 2 CT, SPECT /CT, gammakamera, 3 angio-inervensjonslaboratoirer, 7 røntgenlaboratorier, 2 mammografilaboratorier. Sykehuset har også mobil PET/CT. Store deler av utstyrsparken er nylig oppgradert

Vi har et aktivt og godt arbeidsmiljø med høy og stabil kompetanse. Avdelingen holder til i lyse og moderne lokaler.

Arbeidsoppgaver

  • I stillingen vil det inngå teknisk oppfølging og kvalitetssikring av utstyr, generelt strålevernarbeid med undervisning og informasjon rettet mot personell ved sykehuset, beregning av doser til pasienter/ansatte samt deltakelse i kliniske utviklings- og optimaliseringsprosjekter.

Kvalifikasjoner

  • Søker må ha mastergrad i fysikk (Cand.Scient, M.Sc., Siv.Ing). Det er en fordel med hovedvekt på medisinsk fysikk (strålingsfysikk, biofysikk, og biomedisinsk teknikk).
  • Det er ønskelig med kompetanse og praktisk erfaring med programmering og medisinsk fysikk, særlig MR og nukleærmedisin/PET.
  • Det kreves at den som tilsettes behersker norsk (skandinavisk) språk skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse.

For mer informasjon se stillingsannonsen

Søknadsfrist: 29.02.2016

Søk på stillingen