Ledig stilling som Medisinsk Fysiker innen diagnostikk ved AHUS

Akershus universitetssykehus (Ahus) søker etter medisinsk fysiker innen røntgen/CT i en 100 % fast stilling. Fra 1. februar 2019 overføres Kongsvinger sykehus til Ahus, i løpet av 2019 skal det etableres et PET-senter ved Nordbyhagen og fra januar skal en av våre tre fysikere ut i svangerskapspermisjon. Vi har derfor behov for en ekstra fysikerstilling.

Ahus har moderne strålemedisinsk utstyr som kontinuerlig oppdateres, noe som gir store muligheter for fagutvikling og diagnostikk/behandling. Utstyrsparken består av 7 CT, 4 intervensjon, 2 PCI, 2 gjennomlysning, 9 skjelett, lunge, 4 mammografer, 5 mobile røntgenapparater, 20 C- og G-buer, 3 SPECT/CT og 5 MR. Det foreligger også planer om etablering av en stråleterapienhet ved Ahus. Vi vil derfor ha behov for flere medisinske fysikere i årene som kommer.

Du vil jobbe tett med radiologer, kardiologer, radiografer, ingeniører, fysikere, strålevernkontakter og strålevernkoordinator ved foretaket, og du vil ha et nært samarbeid med fysiker- og strålevernmiljøer ved andre helseforetak i Norge. Du vil bli involvert i spennende prosjekter og prosesser, og det er ønskelig at du deltar i forskning.

Stillingen er organisatorisk plassert i Bildediagnostisk avdeling i Divisjon for diagnostikk og teknologi, men du vil ha arbeidsoppgaver også i Medisinsk divisjon, Kirurgisk divisjon og Ortopedisk klinikk. Ahus har medisinsk strålebruk ved Nordbyhagen, Ski og Kongsvinger (fra 1. februar 2019).

Stillingen søkes elektronisk via Webcruiter. Relevante attester og vitnemål må vedlegges søknaden. Tiltredelse etter nærmere avtale. For mer informasjon og søknad se link til annonsen under.

Søknadsfrist: 25.11.2018
Lenke til annonsen: Ledig stilling AHUS

Legg igjen en kommentar