Ledig stilling som Medisinsk Fysiker i Tromsø

Medisinsk fysiker – Stråleterapienheten
Helse Nord, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Det er ledig ett års vikariat med mulighet for forlengelse.

Kreftavdelingen er regionalt kompetansesenter for kreftbehandling i Nord-Norge. Stråleterapienheten har fire moderne lineærakseleratorer med CBCT og VMAT, en enhet for intrakavitær behandling, CT, simulator og doseplanleggingsutstyr. Stråleterapienheten har i dag 33 ansatte hvorav 6 fysikere.

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr befolkningen i den nordligste landsdelen medisinsk diagnostikk og behandling. Visjonen er å gi den beste behandling hvor resultatet for pasienten er det som teller mest. Våre 6000 medarbeidere skaper resultater gjennom internt samarbeid og tett samhandling med kommunehelsetjenesten og andre samarbeidspartnere.

Søknadsfrist: 15.09.14

Link til stillingsannonsen her